Hướng dẫn hiệu chỉnh nhiệt độ, độ ẩm

image_printIn ra file PDF

Cách hiêu chỉnh nhiệt độ và độ ẩm

  • Truy cập vào trang web: imexpharmdata.com.

  • Đăng nhập bằng tài khoản admin_imex.

    • Chọn kho cần hiệu chỉnh.

    • Chọn nhiệt độ và độ ẩm cần tang hoặc giảm.

    • VD: muốn tang nhiệt độ them 3 độ, và giảm độ ẩm xuống 8%. Ta chọn 3 và -8 như sau.

 

  • Sau khi chọn nhiệt độ và độ ẩm hiệu chỉnh xong. Bấm vào cập nhật là hoàn thành.

  • Nhiệt độ và độ ẩm sẽ được hiệu chỉnh sau khi thiết bị gửi dữ liệu lên web.