Hướng Dẫn Kết Nối Thiết Bị

image_printIn ra file PDF

Bước 1: Lắp đặt module tại nơi cần thu thập dữ liệu. Cấp nguồn cho module.
Bước 2: Tiến hành setup wifi cho module bằng cách sử dụng smart phone kết nối vào wifi “AutoConnectAp”. Mở trình duyệt trên điện thoại truy cập vào địa chỉ IP: 192.168.4.1 ta sẽ có giao diện như hình sau:

  • Chọn “Configure WiFi “ => chọn wifi => nhập mật khẩu wifi của bạn => Save..
  • Sau khi save trên màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và độ ẩm thì module đã kết nối với wifi thành công. Nếu không kết nối được sau một thời gian thì ta thực hiện lại bước 2.

Bước 3: Mở trình duyệt truy cập vào imexpharmdata.com. Đăng nhập vào xem dữ liệu.